Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat:

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Eemeli Kajula   X  
2. vpj Päivi Alaoja X    
Terhi Heikkilä X    
Reijo Jylhä X    
Miikka Keränen X    
Raija Kerätär X    
Henri Ramberg X    
Sara Seppänen X    
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Heikki Autto     X
Pertti Lakkala X    
Mikkel Näkkäläjärvi   X  
Juha-Pekka Mikkola     X
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Kaisa Laitinen X    
Heini-Tuuli Onnela     X
Miikka Ruokamo     X
Marja Marjetta     X

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.