Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 413 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Jylhä ja Miikka Keränen. Seuraavina vuorossa ovat Raija Kerätär ja Henri Ramberg.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Jylhä ja Miikka Keränen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.