Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Toimiohjeen antaminen Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 20