Kaupunginhallitus, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​​
 

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila      
1. vpj Maria-Riitta Mällinen      
2. vpj Päivi Alaoja      
Päivi Alanne-Kunnari      
Mari Ikonen      
Reijo Jylhä      
Miikka Keränen      
Tuomas Koskiniemi      
Harri Rapo      
Riku Tapio      
Timo Tolonen      
Heikki Autto      
Pertti Lakkala      
Eemeli Kajula      
Henri Ramberg      
Ulla-Kirsikka Vainio      
Eeva-Maarit Kujala      
Heini-Tuuli Onnela      
Jenni Saukkoriipi      
Oona Kurth      

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Nimi

Läsnä

kokoushuoneessa

Läsnä

etäyhteydellä

Poissa

Pj. Susanna Junttila

 

x

 

1. vpj Maria-Riitta Mällinen

 

x

 

2. vpj Päivi Alaoja

 

x

 

Päivi Alanne-Kunnari

 

 

x

Mari Jolanki

 

x

 

Mari Ikonen

 

x

 

Reijo Jylhä

 

x

 

Miikka Keränen

 

 

x

Tuomas Koskiniemi

 

x

 

Harri Rapo

 

x

 

Riku Tapio

 

 

x

Heikki Luiro

 

x

 

Timo Tolonen

 

x

 

Heikki Autto

 

 

x

Pertti Lakkala

 

x

 

Eemeli Kajula

 

x

 

Henri Ramberg

 

x

 

Ulla-Kirsikka Vainio

 

x

 

Eeva-Maarit Kujala

 

x

 

Heini-Tuuli Onnela

 

x

 

Jenni Saukkoriipi

 

x

 

Oona Kurth

 

x

 

Janne Sandgren

 

x

 

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.