Kaupunginhallitus, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari ja Mari Ikonen. Seuraavina vuorossa ovat Reijo Jylhä ja Miikka Keränen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ikonen ja Reijo Jylhä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.