Kaupunginhallitus, kokous 27.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokoukseen ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

ROIDno-2022-1911

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään Rovaniemellä 30.10.2023 klo 10.

Esityslistan mukaan kokouksessa päätetään seuraavista varsinaisista asioista:

  • Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2023
  • Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 20
  • Sidonnaisuusrekisteri

Syysyhtymäkokoukseen on valittava Rovaniemen kaupungin edustaja ja annettavan edustajalle toimiohje.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtymä- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä hallintosäännön (KV 19.6.2023, 29 §) mukaisesti. 

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päättää esittää Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajaa. 

Jaosto päättää tarkistaa pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajaksi nimetään Riku Tapio.
 
Pöytäkirja tarkastettiin asian osalta kokouksessa.
 

Valmistelija

  • Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään Rovaniemellä 30.10.2023 klo 10.

Esityslistan mukaan kokouksessa päätetään seuraavista varsinaisista asioista:

  • Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2023
  • Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 20
  • Sidonnaisuusrekisteri

Syysyhtymäkokoukseen on valittava Rovaniemen kaupungin edustaja ja annettavan edustajalle toimiohje. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto 26.10.2023 § 30 esittää kaupunginhallitukselle, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajaksi nimetään Riku Tapio. 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä esityslistalla olevat asiat esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Miikka Keränen saapui kokoukseen etäyhteydellä kello 9.04.

Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Kaupungihallitus päättää henkilöstö- ja nimitysjaoston 26.10.2023 § 30 päätöksen mukaisesti niin, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajaksi nimetään Riku Tapio. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä esityslistalla olevat asiat esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja, Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.