Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kristian Gullsten vieraili kokouksessa kertomassa ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.
Päivi Alanne-Kunnari kertoi terveiset hyvinvointilautakunnasta.
Sara Seppänen kertoi hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista.
Timo Tolonen kertoi terveiset yhdyskuntasuunnittelun ja sivityslautakunnan asioista.

Tässä pykälässä pidettiin seuraavat asioiden esittelyt:

  • toimialajohtaja Jaakko Rantsi, § 251
  • toimialajohtaja Antti Lassila, § 251
  • vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren, § 250 ja § 251


Kristian Gullsten poistui kokouksesta oman asian esittelyn jälkeen klo 14.17.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.