Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Eemeli Kajula X    
2. vpj Päivi Alaoja     X
Päivi Alanne-Kunnari X    
Terhi Heikkilä X    
Reijo Jylhä X    
Miikka Keränen X    
Henri Ramberg X    
Sara Seppänen X    
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Elina Kuula, varajäsen   X  
Heikki Autto   X  
Pertti Lakkala     X
Mikkel Näkkäläjärvi X    
Juha-Pekka Mikkola     X
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Aikio X    
Heini-Tuuli Onnela X    
Hanna Haurinen X    
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    

Lisäksi läsnä oli Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.