Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02.