Kaupunginhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto 7.6.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.6.2022
  • yhdyskuntasuunnittelun lautakunta 14.6.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 21.6.2022
  • sivistyslautakunta 16.6.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 23.6.2022

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Kausijulkaisujen välityspalvelujen hankinta, 08.06.2022

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 58 Palkkauksen määrittäminen/parodontologi, 07.06.2022
§ 59 Palkkauksen määrittäminen/suun pienkirurgia, 07.06.2022
§ 60 Hallintolakimiehen viran tehtäväkohtainen palkka (25710001), 09.06.2022
§ 61 Hallintoylilääkärin vuosiloman sijaistaminen/53041033, 11.06.2022
§ 62 Kuntoutussairaalan ylilääkärin sijaistaminen/53041007, 11.06.2022
§ 63 Geriatrian ylilääkärin sijaistaminen/53045002, 11.06.2022
§ 64 Tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi/48390030, 11.06.2022
§ 65 Tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi/48390044, 11.06.2022
§ 66 Tehtäväpalkan määrittäminen määräajaksi/14423005, 11.06.2022
§ 67 Koulutusstipendi, 12.06.2022
§ 68 Palvelussuhdepäällikön viran avaaminen haettavaksi, 12.06.2022
§ 69 Henkilöstölakimiehen ja vs. kaupunginlakimiehen tehtäväkohtainen palkka, 12.06.2022

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 25 Arkkitehti Elissa Aalto 100 -näyttely, 21.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Konsernihallinnon esihenkilötehtävien uudelleen järjestely, 10.06.2022
§ 24 Kaupunginjohtajan assistentin siirtäminen kaupunginsihteerin alaisuuteen (17636001), 10.06.2022

Kaupunginsihteeri
Muu päätös:
§ 4 Sitoutumispäätös HEHKU hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen harkittu koordinaatiotyön uudistus -hankkeeseen, 17.06.2022

Konsernitalouspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Selvitys omistusmalleista, 14.06.2022
§ 6 Inapolku 2 pysäköintitalon ja LPA-tontin arviointi, 14.06.2022

Tilapalvelupäällikkö
§ 62 Uimahallin huoltotöiden pienhankinta, 13.06.2022
§ 63 Puitejärjestely - Pilantuneiden maa-ainesten ja pilaantuneiden purkujätteiden vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut 2022-2023, 15.06.2022
§ 64 Tilapalvelukeskuksen talvikunnossapitoalueiden 8 ja 11 ulkoalueiden hoito, toimittajien valinta, 15.06.2022
Tilanvuokrauspäätös:
§ 61 Tilojen vuokraaminen rokotustoimintaa varten, 13.06.2022

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Johdon assistentin toimen nimikkeen muuttaminen (54980018), 09.06.2022
§ 14 Henkilöstö- ja hallintopalvelujen esihenkilöiden varahenkilöt kesällä 2022, 15.06.2022

Viestintä- ja markkinointijohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Brändiyhteistyö Warner Music Finlandin kanssa, 21.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen pöytäkirjan tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielimen pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä osoitteessa Kairatie 75, Rovaniemen kaupungin päätöksenteon ja johdon palvelut, kokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Reijo Jylhä poistui esteellisenä pykälän kohdan viestintä- ja markkinointijohtajan  hankintapäätös §2 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 §, kohta 1, asianosaisuus).
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Sara Seppänen.

Timo Tolonen esitti, että käytetään otto-oikeutta asiaan hankintapäätös viestintä- ja markkinointijohtaja, § 2, Brändiyhteistyö Warner Music Finandin kanssa.

Puheenjohtaja totesi, että Tolosen esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.