Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 360 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan seuraavat katsaukset

Tuulivoimaselvitys

 • Sweco Ympäristö Oy:
  • Jaakko Raunio 
  • Aija Degerman
  • Johanna Lehto
 • toimialajohtaja Jaakko Rantsi, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja kaupungingeodeetti Pertti Onkalo
   

Kaupunginjohtajan katsaus.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenten katsaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Katsaus tuulivoimaselvityksen laadinnasta merkitään tiedoksi ja todetaan, että selvitys tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi myöhemmin kuluvan syksyn aikana.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätös

Tuulivoimaselvitystä esittelivät Sweco Ympäristö Oy:n edustajat Jaakko Raunio, Aija Degerman ja Johanna Lehto. Läsnä olivat myös toimialajohtaja Jaakko Rantsi, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja kaupungingeodeetti Pertti Onkalo.

Kaupunginjohtaja kertoi kaupunginhallitukselle kaupungin työntekijöille suunnatusta sote-uudistukseen liittyvästä tiedottamisesta; tiedotustilaisuus järjestetään jatkossa kerran kuukaudessa.  Lisäksi kaupunginjohtaja kertoi kaivosyhtiön malminetsinälupahakemuksesta Rovaniemen kaupungin alueella sekä hoitajapulasta ja hoitajapulaan liittyvästä uutisoinnista. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi nuorisovaltuuston tekemästä kiusaamisen vastaisesta haasteesta. Kaupunginhallitus päätti ottaa haasteen vastaan sekä haastaa Lapin sairaanhoitopiirin, Kolpeneen erityishuoltopiirin kuntayhtymän, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin liitto kuntayhtymän ao. kampanjaan.

Sovittiin, että kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen 15.10.2021 klo 8.30 etäkokouksena.

Eemeli Kajula kertoi tilajaoston ajankohtaisista asioista.

Raija Kerätär kertoi terveisiä hyvinvointilautakunnan seminaarista.

Kaupunginhallitus keskusteli terveydenhuollon tilanteesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 

Heikki Autto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.08.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.22-14.41. Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa olivat läsnä kaikki kokouksen alussa läsnä olleet henkilöt lukuunottamatta valtuuston puheenjohtaja Heikki Auttoa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.