Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 375 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapsiasiavaltuutettu

 • kirjelmä 16.9.2021 Lasten ja lapsiryhmien yhdenvertaisuuteen kannattaa panostaa
   

Lastensuojelun keskusliitto

 • tietoa ja työkaluja lapsen oikeuksien huomioimiseen kunnassa, Kuntapäättäjä Ole ääni lapselle
   

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

 • kutsu, Sosiaalityön ajankohtaisfoorumi Lapin yliopistolla 14.10.2021
   

Rovaniemen kaupunki

 • nuorisovaltuuston kokouksen 2.9.2021 pöytäkirja
 • rakennustarkastajan purkamislupapäätös nro 2021-852 14.9.2021 180 §, Tukkitie
 • häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän muistiot 29.6.2021-21.9.2021
   

Suomen palopäällystöliitto

 • tiedote 9.9.2021 turvallisen kunnan luominen edellyttää päättäjiltä erityistä ymmärrystä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.