Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 358 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritetussa nimenhuudossa olivat paikalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa kaikki kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet lukuunottamatta Reijo Jylhää ja Sara Seppästä, varajäsenistä läsnä kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat Marko Ruohomäki ja Jani Ylipahkala sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat Pertti Lakkala, Mikkel Näkkäläjärvi ja Juha-Pekka Mikkola. Valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta. Viranhaltijoista läsnä kokoushuoneessa olivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginlakimies Miikka Ruokamo, tiedottaja Johanna Tikkanen, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin. Todettiin, että esittelijä on poistanut esityslistalta asian 363.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.