Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 376 Muut asiat (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemeä terveydenhuollon tilanteesta.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.