Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 359 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Keränen ja Raija Kerätär. Seuraavina vuorossa ovat Sara Seppänen ja Henri Ramberg.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 4.10.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Keränen ja Raija Kerätär.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.