Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 374 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinööri

  • lupatunnus 698-2021-77 ajalla 9.9.2021
     

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 88 Paikallisneuvottelun käyminen ja asian ratkaiseminen / SOTE-sopimus III luku 9 § 5 mom., 07.09.2021
§ 89 Tehtäväpalkan määrittäminen määräajalle/48390028, 10.09.2021
§ 91 Tehtäväpalkan määrittely / 46490163, 20.09.2021

Kaupungingeodeetti
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 99 Määräalan ostaminen tilasta 698-409-6-182, 20.09.2021

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Hallintolakimiehen virkavaalin vahvistaminen, 08.09.2021
§ 45 Talouspäällikön viran siirtäminen /51160002, 08.09.2021
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 46 Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän nimeäminen, 14.09.2021

Kaupunginsihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Erityissuunnittelijan (vakanssi 49310002) toimen määräaikainen täyttäminen, 16.09.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 156 Rivitalotontin 10-10231-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.09.2021
§ 157 Rivitalotontin 10-10230-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 08.09.2021
§ 158 Asuntotontin 10-10262-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 10.09.2021
§ 159 Asuntotontin 11-11328-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 17.09.2021
§ 160 Asuntotontin 10-10292-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 17.09.2021

Talous- ja rahoitusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 22 Selvitys poistoista, 14.09.2021

Tilapalvelupäällikkö
Tilanvuokrauspäätös:
§ 52 Tilojen vuokraaminen pysäköinnin valvojille, 14.09.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 126 Teollisuustontin 16-6282-6 myynti os. Nahkimontie 17, 15.09.2021
§ 127 Vuokrasopimuksen jatkaminen tontilla 8-8150-1 os. Sipolantie 31, 15.09.2021
§ 128 Varastorakennusten tontin 9-9066-2 luovuttaminen os. Teollisuustie 40, 15.09.2021

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Työhyvinvointipäällikön tehtävänimikkeen muuttaminen (77054001), 14.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Lupainsinöörin päätökset ovat nähtävillä osoitteessa Kairatie 75, Rovaniemen kaupungin päätöksenteon ja johdon palvelut, kokousta seuraavasta päivästä lähtien.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Eemeli Kajula esitti Riku Tapion kannattamana, että kaupunginhallitus päättää käyttää otto-oikeutta talous- ja rahoitusjohtajan viranhaltijapäätökseen 23.9.2021 § 22 Selvitys poistoista. 
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Kajulan esityksen kannalla vastaavat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA -ääntä ja kuusi (6) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on käyttänyt otto-oikeutta talous- ja rahoitusjohtajan päätökseen 23.9.2021 § 22 Selvitys poistoista. 

Muilta osin kaupupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Heikki Autto poistui kokousesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 45%

    Päivi Alaoja, Marko Ruohomäki, Timo Tolonen, Miikka Keränen, Jani Ylipahkala

  • Ei 6 kpl 55%

    Terhi Heikkilä, Riku Tapio, Raija Kerätär, Eemeli Kajula, Susanna Junttila, Henri Ramberg


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.