Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 340 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat ja läsnäolijoiden ääni- ja kuvayhteyden. Etäyhteyden kautta osallistuivat kaupunginhallituksen jäsenet Eemeli Kajula, Henri Ramberg, Miikka Keränen, Raija Kerätär, Reijo Jylhä, Riku Tapio, Sara Seppänen, Terhi Heikkilä, Timo Tolonen, varajäsen Elina Kuula sekä valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtajat Pertti Lakkala, Mikkel Näkkäläjärvi ja Juha-Pekka Mikkola. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila sekä kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginlakimies Miikka Ruokamo, viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja hallintosihteeri Marja Marjetta osallistuivat kokoukseen Kairatie 75 kokoushuoneessa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.