Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.17.