Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 341 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riku Tapio ja Timo Tolonen. Seuraavina vuorossa ovat Terhi Heikkilä ja Reijo Jylhä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Tapio ja Timo Tolonen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.