Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 342 Toimiohje Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k 17 ja 20