Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja informoi ajankohtaisissa asioissa TEM:n lausuntopyynnöstä ravintoloiden avaamisesta.

Kaupunginsihteeri informoi monitoimilaitteiden kilpailutukseen liittyvistä asioista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja informoi Sairaalaniemen ohjausryhmän kokouksesta, Sime-rockin avustushakemuksesta, kaivosveroseminaarista sekä teatterin ravintolatoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Puheenjohtaja ilmoitti, että hän jää vuosilomalle 21.4. alkaen. 

Juhani Juuruspolvi informoi Visit Rovaniemen yhteydenotosta liittyen talousarvion valmisteluun. 

Matti Henttunen toi terveiset perusturvalautakunnan kokouksesta. 

Kalervo Björkbacka toi terveiset ympäristölautakunnan kokouksesta.

Maria-Riitta Mällinen toi terveiset nuorisohallituksen kokouksesta ja työpajasta.

Heikki Autto toi terveiset Lapin liiton hallituksen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.