Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ilmoitusasiat

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus

  • päätös 1.3.2021 poikkeamista rakentamisessa koskeva valituslupahakemus
     

Markkinaoikeus

  • päätös 1.3.2021 julkista hankintaa koskevaan valitukseen, joka koskee Rovaniemen kaupungin tilajaoston hankintapäätöstä 24.9.2020 § 52
     

Rovaniemen kaupunki

  • nuorisovaltuuston 23.2.2021 kokouksen pöytäkirja
  • nuorisohallituksen 18.3.2021 kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.