Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Varapuheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien näkö- ja kuuloyhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Liisa Ansala ja Päivi Alaoja sekä valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Varajäsenistä olivat paikalla Kaisu Huhtalo ja Sanna Luoma.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.