Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 LISÄPYKÄLÄ: Yksityisoikeudellinen riita-asia (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1. mom. 19 kohta