Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Esko-Juhani Tennilä. Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Päivi Alaoja.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 5.4.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko-Juhani Tennilä ja Harri Rapo.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.