Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • sivistyslautakunta 4.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.3.2021
  • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto 16.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 16.3.2021
  • sivistyslautakunta 18.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.3.2021
     

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 22 Paikka- ja tonttipalvelujen kausityöntekijöiden palkkaus, 10.03.2021
§ 23 Hankepäällikön tehtäväkohtainen palkka, Intoa taiteesta -hanke, 10.03.2021
§ 24 Kirjastovirkailija-hanketyöntekijän tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.1.-31.12.2021, 11.03.2021
§ 25 Kirjastosihteerin tehtäväkohtainen palkka, 11.03.2021
§ 26 Olennainen muutos tehtävissä/46490166, 22.03.2021
§ 27 Hallintolakimiehen viran tehtäväkohtainen palkka (25710001), 22.03.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 28 Vuokratun asuntotontin 8-8184-4 myynti Länsikankaalla, 17.03.2021
§ 30 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen / uusiminen asuntotontilla 3-280-4, 19.03.2021
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 29 Yleisen alueen hankkiminen tilusvaihdolla, Rannanmukka 3, 19.03.2021

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Talous- ja rahoitusjohtajan viran avaaminen haettavaksi, 12.03.2021

Kaupunginsihteeri
Muu päätös:
§ 6 Päätös koskien tietopyyntöä, 11.03.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 65 Asuntotontin 10-10298-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.03.2021
§ 66 Asuntotontin 10-10296-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.03.2021
§ 67 Asuntotontin 10-10255-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.03.2021
§ 68 Asuntotontin 10-10302-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.03.2021
§ 69 Asuntotontin 11-11334-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 16.03.2021
§ 70 Asuntotontin 11-11328-5 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 16.03.2021
§ 71 Tonttihakemus asuinpientalotonteille (AP) 13-13306-1 ja 2 Ylikylässä, 16.03.2021
§ 72 Asuntotontin 10-10296-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.03.2021
§ 73 Asuntotontin 10-10297-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 16.03.2021
§ 74 Asuntotontin 8-8226-1 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 16.03.2021
§ 75 Asuntotontin 8-8233-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 16.03.2021
§ 76 Asuntotontin 8-8230-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 16.03.2021
§ 77 Asuntotontin 17-5506-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 16.03.2021
§ 78 Asuntotonttia 17-5576-1 koskevan varausajan jatkaminen ja päätöksen täydentäminen, 17.03.2021

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Vuosien 2010 - 2015 tilinpäätöskopioiden siirtäminen Tabella Cloud:iin, 17.03.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 46 Asuntotonttia 8-8222-1 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Länsikankaalla, 17.03.2021
§ 48 Vuokrasopimusten purkaminen tonteilla 6-6093-1, 6-6093-2, 6-6093-3, 6-6093-4 ja 6-6093-5 os. Pallopojankatu 1-9, 17.03.2021
§ 50 Tonttijaon mukaisen teollisuustontin 16-6282-5 myynti os. Nahkimontie 15, 18.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten  pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.