Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Vuokrien maksuaikojen pidentäminen poikkeustilanteessa

ROIDno-2020-3213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi
Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 § 153 toimenpiteistä Rovaniemen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana. Rovaniemen kaupunki tukee omalta osaltaan paikallisia yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset ovat kaupungille tärkeitä ja luovat pohjan kaupungin taloudelle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun on vähäiselle määrälle yrityksiä myönnetty maksuaikojen pidennyksiä vuonna 2020.

Tilapalvelukeskuksen omistamissa yrityksille vuokratuissa tiloissa muutama yritys on esittänyt vuokrien alennuksia vuodelle 2020. 

Esitys tukitoimista kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille ja maanvuokrien maksuun:

 • Ensisijaisesti ne yritykset, jotka tarvitsevat avustusta vuokrien ja maanvuokrien maksuun, tulee hakea valtiolta saatavia erilaisia tukia. Tukien hakemisessa yritykset saavat tarvittaessa apua Business Rovaniemeltä.
 • Yritystilojen vuoden 2020 maksamattomien vuokrien ja yritysten maksamattomien maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa laatia maksujärjestely yrityskohtaisesti. Mikäli maksujärjestely laaditaan, tulee maksamattomat vuokrat olla maksettu 31.12.2021 mennessä.
 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä ajalla 1.1.-30.6.2021 kuitenkin niin, että vuokrat tulee olla maksettu 31.12.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille ja maanvuokrien maksuun ovat seuraavat:

 • Ensisijaisesti ne yritykset, jotka tarvitsevat avustusta vuokrien ja maanvuokrien maksuun, tulee hakea valtiolta saatavia erilaisia tukia. Tukien hakemisessa yritykset saavat tarvittaessa apua Business Rovaniemeltä.
 • Yritystilojen vuoden 2020 maksamattomien vuokrien ja yritysten maksamattomien maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa laatia maksujärjestely yrityskohtaisesti. Mikäli maksujärjestely laaditaan, tulee maksamattomat vuokrat olla maksettu 31.12.2022 mennessä.
 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä ajalla 1.1.2021 - 30.6.2022 kuitenkin niin, että vuokrat tulee olla maksettu 31.12.2022 mennessä.

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungingeodeetti Pertti Onkalolle ja tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalalle toimivallan neuvotella ja sopia maksujärjestelyistä yritysten kanssa. 

Tätä päätöstä noudatetaan myöskin kaupungin omistajanpoliittisena ohjauksena kaupungin konserniyhtiöissä.

Päätös

Liisa Ansala (Hallintolaki 28 § kohta 7), Matti Henttunen (Hallitolaki 28 § kohta 5) ja Susanna Junttila (Hallintolaki 28 § kohta 5) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen.

Varajäsen Kaisu Huhtalo oli läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Esko-Juhani Tennilä.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa sekä kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 13.38 - 14.00. Tauon jälkeen suoritetussa nimenhuudossa kaikki jäsenet olivat läsnä. Jukka Kujala poistui klo 13.38.

Sanna Karhu esitti Harri Rapon, Juhani Juuruspolven, Esko-Juhani Tennilän, Maarit Simoskan kannattamana, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun siten, että valmistellaan yrityksiä tasapuolisesti kohteleva kriteeristö, jolla kaupunginhallitus voi harkinnan jälkeen myöntää vuokrahuojennuksia tai antaa vuokria anteeksi niille yrityksille, jotka ovat vuokralla Rovaniemen kaupungilla. Kaupunginhallitus evästää lisäksi, että yrityksen täytyy kyetä osoittamaan elinkelpoisuutensa ja täsmänetää, että kriteeristö voi edellyttää esimeriksi mahdollisimman tuoreita taloustietoja. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Susanna Junttila, Liisa Ansala, Matti Henttunen

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
 • Matti Impiö, matti.impio@rovaniemi.fi
 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 § 153 toimenpiteistä Rovaniemen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.1.2021 § 7, että ”valmistellaan yrityksiä tasapuolisesti kohteleva kriteeristö, jolla kaupunginhallitus voi harkinnan jälkeen myöntää vuokrahuojennuksia tai antaa vuokria anteeksi niille yrityksille, jotka ovat vuokralla Rovaniemen kaupungilla. Kaupunginhallitus evästää lisäksi, että yrityksen täytyy kyetä osoittamaan elinkelpoisuutensa ja täsmentää, että kriteeristö voi edellyttää esimerkiksi mahdollisimman tuoreita taloustietoja.”

Tilapalvelukeskuksen omistamissa yrityksille vuokratuissa tiloissa on muutama yritys esittänyt vuokrien alennuksia vuodelle 2020. Samoin kaupungin tekniselle puolelle on tullut muutama hakemus vuoden 2020 maanvuokran huojentamisesta.

Rovaniemen kaupunki tukee omalta osaltaan paikallisia yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset ovat kaupungille tärkeitä ja luovat pohjan kaupungin taloudelle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun on vähäiselle määrälle yrityksiä myönnetty maksuaikojen pidennyksiä vuonna 2020.

Suurimmista kaupungeista Helsinki, Tampere, Turku ja Kuopio ovat myöntäneet osittaisia tai täysimääräisiä vuokrahuojennuksia kaupunkien toimitila- ja maanvuokriin. Huojennusjakso on ollut pääsääntöisesti 2-3 kuukautta 1.4. – 30.6.2020 välisenä aikana, jolloin tiettyjen toimialojen toiminta oli estynyt viranomaismääräysten ja suositusten vuoksi, ja jolloin huojennuspäätösten tekemisen aikaan koronaepidemiaan liittyviä kustannustukiavustuksia ei ollut julkistettu. Huojennuksia on tyypillisesti myönnetty seuraaville toimialoille: ravintolat ym. ruokapalvelu, myymälät, taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut. Huojennus on myönnetty samoilla huojennusehdoilla omatoimisesti ilman eri hakemusta. Tampereella huojennusten määrä oli 507 000 €, Turussa 172 000 € ja Helsingin vuokrahuojennusten kustannukset olivat noin 8 miljoonaa euroa.

Valtiovalta on huhtikuusta 2020 alkaen julkistanut useita avustuspaketteja tarkoituksenaan tukea yritysten liiketoiminnan muuntamista ja kehittämistä, ja tarkoituksenaan avustaa yrityksiä kiinteiden kulujen maksamisessa toiminnan jatkamiseksi. Tukimuotoja ovat olleet Business Finlandin ja ELY-keskuksen kautta jaettu tilanneanalyysi- ja kehittämisrahoitus, Valtiokonttorin kautta jaettu kustannustuki I ja II, ns. ravintolatuki, kuntien kautta jaettu yksinyrittäjätuki, maa- ja metsätaloustoimintaan tarkoitettu tuki sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kautta jaettu kulttuuritapahtumatuki I ja II. Uusimpana tukena olleen kustannustuki II:en hakuaika päättyi 26.2.2021. Kustannustukiin oli sitä paremmin oikeutettu mitä enemmän joustamattomia kustannuksia ­ – kuten vuokria – yritys hakemuksessaan avustuskelpoiselle jaksolle osoitti. Kaikissa em. avustuksissa on ollut 30 %:n liikevaihdon aleneman vaatimus avustuksen piiriin pääsemiseksi.

Näiden avustusten lisäksi Finnvera on merkittävällä tavalla poikkeuksellisen laajasti taannut pankkien myöntämää lisärahoitusta koronaepidemian aikana. Business Finland myöntää lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainaa koronapandemiaan liittyen.

Rovaniemeläiset yritykset ovat saaneet koronapandemiaan liittyviä em. avustuksia 3.3.2021 mennessä noin 25,2 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla kustannustuki III (lausuntokierroksella) ja kustannustuki IV sekä yksinyrittäjätuen toinen kierros. Kustannustuki III:n avustuskelpoiset kustannukset tulisivat olemaan aikaväliltä 11/2020 – 1/2021 tai 2/2021 ja vertailukautena olisi vuoden takainen vastaava jakso.

Kustannustuki III:n oletettu tukimäärä Rovaniemen yrityksille tulisi todennäköisesti olemaan tähän mennessä julkistetuista avustuspaketeista merkittävin, koska vertailukauden ajanjakso parhaiten ottaisi huomioon koronapandemian vaikutuksen erityisesti matkailusta johtuviin menetyksiin laajasti eri toimialoilla. Kustannustuki III ja yksinyrittäjätuki II odotetaan julkistettavan maaliskuun 2021 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille ja maanvuokrien maksuun ovat seuraavat:

 • Ensisijaisesti ne yritykset, jotka tarvitsevat avustusta vuokrien ja maanvuokrien maksuun, tulee hakea valtiolta saatavia erilaisia tukia. Tukien hakemisessa yritykset saavat tarvittaessa maksutonta apua Business Rovaniemeltä.
 • Yritystilojen vuoden 2020 maksamattomien vuokrien ja yritysten maksamattomien maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa laatia maksujärjestely yrityskohtaisesti. Mikäli maksujärjestely laaditaan, tulee maksamattomat vuokrat olla maksettu 31.12.2021 mennessä.
 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä ajalla 1.1.–30.6.2021 kuitenkin niin, että vuokrat tulee olla maksettu 31.12.2022 mennessä.

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungingeodeetti Pertti Onkalolle ja tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalalle toimivallan neuvotella ja sopia maksujärjestelyistä yritysten kanssa. 

Kaupunki voi sopimuskumppanina myöntää maanvuokrasopimukseen huojennusta sopimushetkeen verrattuna merkittävästi muuttuneista olosuhteista, kuten koronaepidemiasta, johtuen, ja koronaepidemian aiheuttaman ylivoimaisen esteen takia. Kaupunginhallitus päättää huojentaa maanvuokria sellaisissa sopimussuhteissa, jotka ovat kaupungin verotulojen ja elinkeinoelämän kehittymisen kannalta erityisen merkityksellisiä, joissa vuokralaisen korvaaminen on vaikeaa ja jotka sopimuskumppanit ovat jääneet valtion korona-avustusten ulkopuolelle. Ylivoimaisesta esteestä tai olennaisesta olosuhteiden muutoksesta johtuvan sopimusmuutoksen ja vuokranmaksusta vapautuksen osalta kyse ei ole yrittäjille tai muille toimijoille suunnatusta valtiontuesta tai muustakaan avustamisesta vaan sopimusoikeudellisesta toimenpiteestä olosuhteiden muutostilanteessa.

Kaupunginhallitus päättää, että maanvuokrahuojennuksen hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • hakija on kaupparekisterissä
 • hakijan liiketoiminta ei ole maanvuokrasopimuksen solmimisen jälkeen ehtinyt käynnistyä koronapandemiasta johtuvista syistä; tai hakijan liiketoiminta on koronapandemiasta johtuvista syistä keskeytynyt liiketoiminnan käynnistymisvaiheessa
 • maanvuokrasopimuksen kohteen toiminta liittyy elinkeinotoiminnan harjoittamiseen
 • maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 1.6.2019 jälkeen
 • maanvuokrasopimuksen vuosivuokran arvo on vähintään 10 000 €
 • hakija ei ole saanut tai hakijalla ei olisi ollut mahdollista saada avustusta kustannustuki I:stä tai II:sta
 • hakijan saama vakuutuskorvaus vähennetään huojennuksen määrästä
 • huojennus koskee vuoden 2020 maanvuokraa ja huojennuksen määrä on 100 %
 • hakijalla on elinkelpoisuuden edellytykset koronaepidemian hellittäessä
 • hakijalla ei ole ennen 1.1.2020 erääntyneitä avoimia maanvuokralaskuja Rovaniemen kaupungille
 • hakija ei ole konkurssissa tai selvitystilassa

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungingeodeetti Pertti Onkalolle toimivallan maanvuokrasopimusten huojennuspäätösten tekemiseksi.

Konserniyhtiöt tekevät itsenäisesti päätöksen mahdollisista vuokrahuojennuksista tai maksujärjestelyistä liiketaloudellisin perustein.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa, kaupugingeodeetti Pertti Onkalo, yrityskehittäjä Matti Impiötä sekä tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa.

Sanna Karhu esitti Kalervo Björkbackan, Maarit Simoskan, Harri Rapon, Esko-Juhani Tennilän, Hannu Ovaskaisen ja Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että vuokrien maksuaikojen pidentäminen poikkeustilanteessa lähetetään uudelleen valmisteluun siten, että tilavuokrien ja maanvuokrien huojennus- ja maksuaikaperiaatteet olisivat yhdenvertaiset.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Matti Henttunen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.56.

Tiedoksi

Elinvoiman toimiala, Tilapalvelukeskus, Konserniyhtiöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.