Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisissa asioissa Lapin yhteismarkkinointiin ja brändityöhön liittyvistä asioista.

Miikka Keränen kertoi terveiset nuorisohallituksen ja -valtuuston sekä vammaisneuvoston kokouksista.

Timo Tolonen kertoi terveiset yhdyskuntasuunnittelun lautakunnasta.

Riku Tapio kertoi terveiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston kokouksesta.

Päivi Alaoja kertoi terveiset tilajaostosta.

Sara Seppänen kertoi terveiset aluehallituksesta.

Henri Ramberg poistui kokouksesta esteellisenä kaupunginjohtajan esityksen ajaksi (Hallintolaki 28.1 § 3 kohta, intressijäävi).

Eemeli Kajula saapui kaupunginhallituksen kokoushuoneeseen klo 12.38. 

Merkittiin tiedoksi.

Hallitus piti kokoustauon 14.42 -15.00.  Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan samalla kokoonpanolla kuin ennen taukoa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.