Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Ilmoitusasiat

Perustelut

Digi- ja väestötietovirasto

 • Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2023 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle
   

EDURO

 • Suuntio-seminaari 16.6.2022 Lapin maakunnan hyvinvointialueen ja kuntapohjaisen työllisyysmallin yhdyspinnassa oleville toimijoille
   

FCG

 • KHO kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja opintokokonaisuus https://www.fcg.fi/kho-kunnallisen-osakeyhtion-hallitusosaaja
   

Jääkäriprikaati, Lapin alueltoimisto

 • Puolustusvoimien kesäkiertue 2022 Rovaniemellä 17.6.2022
   

Kuntaliitto

 • Uutiskirje, TOP3 Kuntaliitosta
   

Lapin kauppakamari

 • HHJ-kurssi 2022/09 Meri-Lappi, joka järjestetään syys-lokakuussa 2022 https://palvelu.hhj.fi/kauppakamarit/lapin-kauppakamari/hhj-meri-lappi-09-2022/
   

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 • päätös 5.5.2022 585/2022 Virkasuhteesta koskevaa palkkaa johtuva vaatimus
   

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimia koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäänännön voimaanpanosta annetun lain 38 §:n mukainen ilmoitus
   

REDU

 • koulutuskuntayhtymän hallituksen 25.5.2022 kokouksen esityslista, joka on luettavissa verkossa osoitteessa https://ww2.redu.fi/loader.aspx?id=a14e3481-5346-40ee-90a7-1eb194998863
   

Rovaniemen kaupunki

 • nuorisohallituksen kokouksen 18.5.2022 pöytäkirja
   

Verohallinto

 • kysely liittyen perusverokortin voimassaoloajan muuttamiseen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esitteli verohallinnon kyselyä liittyen perusverokortin voimassaoloajan muuttamiseen. Kaupunginhallitus keskusteli asiasta.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet osallistumaan FCG:n järjestämään KHO kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja opintokokonaisuuteen ja Lapin kauppakamarin järjestämään HHJ-kurssiin, mikäli he eivät ole suorittaneet näitä aikaisemmin.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginhallituksen jäsenet osallistumaan EDURO:n järjestämään Suuntio-seminaariin. 

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.