Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

ROIDno-2021-3038

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Raija Kerätär pyytää eroa kaupunginhallituksen edustajana toimimisesta hyvinvointilautakunnassa ja vanhusneuvostossa. Syynä eronpyyntöön ovat luottamushenkilötehtävät Lapin hyvinvointialueen valtuustossa ja hallituksessa.

Kaupunginhallitus on 16.8.2021 § 302, 31.1.2022 § 53 ja 21.2.2022 § 81 nimennyt edustajat ja varaedustajat toimielimiin seuraavasti:

Toimielin

Kh:n edustaja

Varaedustaja

ympäristölautakunta

Eemeli Kajula

Henri Ramberg

elinvoimalautakunta

Henri Ramberg

Miikka Keränen

kylien kehittämisjaosto

Terhi Heikkilä

Päivi Alaoja

sivistyslautakunta

Reijo Jylhä

Timo Tolonen

hyvinvointilautakunta

Raija Kerätär

Riku Tapio

yhdyskuntasuunnittelun lautakunta Timo Tolonen Reijo Jylhä

lapsiperhe-​ ja nuorisoasioiden jaosto

Timo Tolonen

Sara Seppänen

nuorisovaltuusto

Miikka Keränen

Eemeli Kajula

vanhusneuvosto

Raija Kerätär

Henri Ramberg

vammaisneuvosto

Päivi Alaoja

Miikka Keränen 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • myöntää Raija Kerättärelle eron kaupunginhallituksen edustajana toimimisesta hyvinvointilautakunnassa sekä vanhusneuvostossa 15.4.2022 alkaen ja valitsee toimielimiin uudet edustajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Riku Tapion esityksestä Susanna Junttilan kannattamana yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • myöntää Raija Kerättärelle eron kaupunginhallituksen edustajana toimimisesta hyvinvointilautakunnassa sekä vanhusneuvostossa 31.5.2022 alkaen ja valitsee toimielimiin uudet edustajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja valitsi kaupunginhallituksen edustajaksi hyvinvointilautakuntaan sekä vanhusneuvostoon Päivi Alanne-Kunnarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, toimielimen ja neuvoston sihteerit, Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.