Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen. Kaupunginhallitus päättää, että vs. kaupunginlakimies Hanna Haurisella ja hallintolakimies Jenni Saukkoriipillä on kaupunginhallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Eemeli Kajula   X  
2. vpj Päivi Alaoja   X  
Päivi Alanne-Kunnari   X  
Terhi Heikkilä X    
Reijo Jylhä     X
Miikka Keränen   X  
Henri Ramberg X    
Sara Seppänen X    
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Marko Ruohomäki   X  
Heikki Autto   X  
Pertti Lakkala X    
Mikkel Näkkäläjärvi   X  
Juha-Pekka Mikkola   X  
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Aikio X    
Heini-Tuuli Onnela   X  
Hanna Haurinen X    
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, että vs. kaupunginlakimies Hanna Haurisella ja hallintolakimies Jenni Saukkoriipillä on kaupunginhallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.