Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terhi Heikkilä ja Miikka Keränen. Seuraavina vuorossa ovat Henri Ramberg ja Riku Tapio.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.6.2022.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Heikkilä ja Miikka Keränen.

Päivi Alanne-Kunnari saapui kokoukseen klo 12.33.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.