Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Selvitys asiakirjan luovuttamiseen liittyvästä menettelystä 2022

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 kohta 15