Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Vastaus AVIlle liittyen virantäyttöön Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom 6