Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • sivistyslautakunta 28.4.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.5.202
  • elinvoimalautakunta 3.5.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 10.5.202
  • hyvinvointilautakunta 11.5.2022, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.5.2022
  • tilajaosto 19.5.2022,  pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 24.5.2022

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Puitejärjestely - Sisärakentamisen tarvikkeet, maalit ja rautakauppatavara – Osa 2: Rautakauppatavarat, käsityökalut ja kiinnitystarvikkeet, 10.05.2022
§ 8 Päätös hankinnan keskeyttämisestä rautakauppatavaroiden, käsityökalujen ja kiinnitystarvikkeiden hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa (osa-alue 2), 17.05.2022

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Tehtävien vaativuuden arviointi paikkatieto- ja tonttipalvelujen tehtävissä, 05.05.2022
§ 45 Hallintolakimiehen tehtäväkohtainen palkka, 09.05.2022
§ 46 Tehtäväpalkkojen muutos / 01HOI010, 11.05.2022
§ 47 Koulutusstipendi, 16.05.2022
§ 48 Koulutusstipendi, 16.05.2022
§ 49 Tehtäväkohtaiset palkat tilapalveluissa, 18.05.2022
§ 50 Tehtäväkohtaiset palkat elinvoimapalveluissa, 18.05.2022
§ 51 Kotihoidon esihenkilön tehtäväpalkka / 73311003, 19.05.2022
§ 52 Varhaiserityiskasvatuksen palveluesimiehen tehtäväkohtainen palkka, 23.05.2022

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 20 Oikeudellisen avustajan hankkiminen kaupungin edustamiseksi oikeudenkäynnissä, 11.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Kaupunginlakimiehen sijaisen nimeäminen ja esihenkilötehtävien hoidon järjestäminen, 16.05.2022
§ 22 Kiinteistönhoitajan / Koneenkuljettajan toimen täyttäminen, 20.05.2022
Muu päätös:
§ 18 Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, 11.05.2022
§ 19 “The Queen’s Green Canopy” –aloite, 11.05.2022

Kaupunginlakimies
§ 3 Vakuutuspalveluisen suoraveloituksen palvelumalli, 28.04.2022

Maanmittausasiantuntija
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 3 Kaupungin suostumus määräaikaisen vuokrasopimuksen jatkamiseen Vanttausjärvellä, 05.05.2022

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 FCG:n Intro palvelualustan pilotointi henkilöstön perehdytyksessä, 19.05.2022
§ 9 Laajennetun varallaolon hankkiminen LapIT Oy:ltä, 20.05.2022

Tilapalvelupäällikkö
§ 52 Puitesopimus - Salaoja-, sadevesi- ja jätevesijärjestelmien huolto, pienhankinta 2022, 06.05.2022
§ 53 Vedenkäsittelylaitteiston pienhankinta Pulkamontielle, 06.05.2022
§ 54 Naavametsän päiväkodin lisäelementtien hankinta, 09.05.2022
§ 57 Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapito, option käyttäminen, 13.05.2022
Tilanvuokrauspäätös:
§ 55 Naavametsän päiväkodin väliaikaisten tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, 09.05.2022
§ 56 Tilojen vuokraaminen valmistavaa opetusta varten, 10.05.2022
§ 58 Tilojen vuokraaminen päivähoidelle, 18.05.2022

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Hankintapäätös:
§ 11 Asiantuntijapalvelun hankinta, 06.05.2022

Vastuualuepäällikkö Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Markkinointisuunnittelijan toimen täyttäminen, 11.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen pöytäkirjan tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielimen pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.