Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 494 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

 Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila x    
1. vpj Eemeli Kajula   x  
2. vpj Päivi Alaoja   x  
Terhi Heikkilä   x  
Reijo Jylhä   x  
Miikka Keränen   x  
Raija Kerätär   x  
Henri Ramberg   x  
Sara Seppänen   x  
Riku Tapio   x  
Timo Tolonen   x  
Heikki Autto   x  
Pertti Lakkala   x  
Mikkel Näkkäläjärvi   x  
Juha-Pekka Mikkola     x
Ulla-Kirsikka Vainio x    
Kaisa Laitinen x    
Johanna Tikkanen x    
Miikka Ruokamo x    
Marja Marjetta x    

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin työjärjestys.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.