Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 500 LISÄPYKÄLÄ: Ajankohtaiset asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Vaaranlammen kouluhanke

  • vastuualuepäällikkö Ville Vitikka
  • tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala
  • toimialajohtaja Antti Lassila

 

Muut mahdolliset ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Merkitään ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa vastuualuepäällikkö Ville Vitikkaa, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa, toimialajohtaja Antti Lassilaa, erityisasiantuntija Janne Sandgrenia ja sivityslautakunnan puheenjohtaja Mari Jolankia.

Kaupunginhallitus merkitsi annetun katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.