Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 495 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Keränen ja Henri Ramberg. Seuraavina vuorossa ovat Sara Seppänen ja Riku Tapio.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Keränen ja Henri Ramberg.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.