Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista, mm.

  • raamin tilanne
  • valtuustoseminaarin ohjelma

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kristian Gullstenia.

Kaupunginjohtaja kävi läpi katsauksessaan seuraavat asiat:

  • vuoden 2021 raami ja suunnitteluohjeen valmistelutilanne
  • valtuustoseminaarin 7.9.2020 ohjelma
  • virkavapaan myöntämisen periaatteet

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen kertoi terveisiä Ounasvaaran koordinaatioryhmästä (Santasportin strategian laadinta, Arctic Rallyn esitys rallin reitistä Ounasvaaralla). 

Kaupunginhallituksen jäsen Matti Henttunen kertoi terveisiä Eduro säätiön hallituksen kokouksesta, perusturvalautakunnan kokouksesta sekä Rovaniemen kaupungin keskustan kehittämishankkeen kokouksesta. 

Toimialajohtaja Jukka Kujala kertoi Eduro säätiön  ja kaupungin palvelusopimusten neuvottelutilanteesta.

Kaupunginhallituksen jäsen Harri Rapo kertoi sivistyslautakunnan kokouksesta.

Kaupunginhallitus merkitsi annetut katsaukset tiedoksi.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 15.30 - 17.15 kaupunginhallituksen arviointikertomuksen vastineen laadintaan liittyvän työpajatyöskentelyn ajaksi. Heikki Autto poistui klo 15.30.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.