Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 300 Ilmoitusasiat

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • purkamislupapäätös 2020-662, 14.8.2020, Teboil Oy Hallituskatu 29
  • Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on hyväksytty vuosiloma ajalle 8.10. - 18.10.2020.
  • nuorisovaltuuston kokouksen 21.8.2020 pöytäkirja

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 26.8.2020 esityslista. Esityslista on luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2020/2682020. Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, puh. 0400 488 881.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.