Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Koronavirustilanteeseen varautuminen

ROIDno-2020-850

Perustelut

Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä on pitänyt 17.8. pidetyn kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen kaksi kokousta (18.8. sekä 25.8.)

Häiriötilanteen johtoryhmän pöytäkirjat ovat kaupunginhallituksen oheismateriaalina.

Kaupunginhallitukselle annetaan kokouksessa tilannekatsaus koronavirustilanteesta sekä tehdyistä ja valmisteilla olevista toimenpiteistä, mm.

  • lasten, nuorten ja perheiden, työntekijöiden testaustilanne, ohjeistus työhön palaamisesta sekä mahdollisuudesta etäopetuksen antamiseen
  • koronavirustilanteen vaikutus perusterveydenhuollon palveluihin
  • näytteenotto: kapasiteetti, yksityiset palveluntuottajat ja uudet näyttöönottopisteet
  • maskien hankinta ja jakelu vähävaraisille

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee annetun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Toimialajohtaja Antti Lassila, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja  toimialajohtaja Jukka Kujala informoivat koronavirustilanteesta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.