Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Esko-Juhani Tennilä. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Matti Henttunen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 7.9.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko-Juhani Tennilä ja Matti Henttunen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 7.9.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.