Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Vahingonkorvausasia

Salassa pidettävä, (JulkL 24 § 1 mom. 19 kohta)