Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinööri

  • lupatunnukset 698-2020-42, 44, 47-48, 53-55, 57-58, 60-68, 71-73, 75-79, 81-83, ajalla 22.4.-7.8.2020
     

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 70 Määräalan vuokraaminen korttelista 9066, Skanska Industrial Solutions Oy:lle, 20.08.2020
§ 71 Määräalan vuokraaminen Napapiiriltä, Paikallisliikenne OY, 21.08.2020
§ 72 Määräalan vuokraaminen Napapiiriltä, Santa´s Salmon Place Oy, 24.08.2020

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 74 Etätyökäytännön jatkaminen, 16.08.2020
§ 75 Vs. konserniasiamiehen virkasuhteen päättyminen, 16.08.2020
§ 76 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikön organisaatio 25.8.2020 alkaen, 25.08.2020

Kaupunginlakimies
§ 4 Riitta Erolan virkavapausanomus, 12.08.2020

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 85 Asuntotonttia 17-5582-2 koskevan rakentamisen aloittamisajankohdan siirtäminen Nivavaarassa, 14.08.2020
§ 86 Asuntotonttia 17-5582-4 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa, 14.08.2020
§ 87 Asuntotontin 8-8235-1 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 14.08.2020
§ 88 Asuntotontin 8-8224-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 14.08.2020
§ 89 Asuntotontin 11-11348-8 vuokraus / myynti Pöykkölässä, 14.08.2020

Tietohallintojohtaja
Muu päätös:
§ 15 Kuntatoimiston web-versioiden käyttöönotto, 25.08.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 138 Teollisuustontin 8-8020-7 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Sipolantie 11, 17.08.2020
§ 140 Teollisuustontin 8-8140-2 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Tuiskuntie 12, 18.08.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaisa Laitinen poistui esteellisenä kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen § 76 Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikön organisaatio 25.8.2020 alkaen, 25.08.2020 käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Pöytäkirjanpitäjänä tämän kohdan osalta toimi hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.