Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Toimialajohtaja Jukka Kujala informoi elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa.

Matti Henttunen informoi perusturvalautakunnan ja Eduro säätiön kokouksista.

Sanna Karhu informoi teatterin ravintolatoiminnan järjestämiseen liittyvästä valmistelusta.

Kalervo Björkbacka informoi ympäristölautakunnan kokouksesta.

Hannu Ovaskainen informoi elinvoimalautakunnan kokouksesta.

Juhani Juuruspolvi informoi vanhusneuvoston kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 

Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.38.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.