Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Antinpuiston tenniskenttien ja vanhan skate-puiston alueen vuokraaminen, Rovaniemen Verkkopalloseura ry

ROIDno-2021-1253

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Verkkopalloseura ry on tehnyt 25.3.2021 esityksen Rovaniemen kaupungille Antinpuistossa sijaitsevien tenniskenttien ja käytöstä poistuneen skeittipuiston vuokraamisesta pitkällä maanvuokrasopimuksella, joka mahdollistaisi toiminnan kehittämisen sekä tarvittavat investoinnit. Yhtenä investointikohteena on padel-ulkokenttien rakentaminen alueelle. Lisäksi tavoitteena on parantaa pukuhuone-, wc- ja katsomotiloja alueella sekä toteuttaa peseytymistilat, ulkokuntosali ja toimintaan liittyvä kioski alueelle. 

Rovaniemen Verkkopalloseura ry on hoitanut Antinpuiston kenttäalueita hoitosopimuksella vuodesta 1989 saakka. Yhteistyö kaupungin kanssa alueen hoidon ja ylläpidon osalta on toiminut hyvin. Verkkopalloseura on neuvotellut kaupungin Liikuntapalvelujen kanssa alueen kehittämisestä ja neuvottelujen pohjalta on tehty esitys alueen vuokraamisesta. Mikäli alue vuokrataan Rovaniemen Verkkopalloseura ry:lle, seura vastaa jatkossa kenttien ylläpidosta, kustannuksista ja investoinneista alueella. Kuitenkin Antinpuiston alueen kehittämisen linjaukset ja ehdot sovitaan yhdessä kaupungin kaavoituksen ja liikuntapalvelujen kanssa, jotta turvataan alueen säilyminen kaikkien kuntalaisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä. 

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että:

Rovaniemen Verkkopalloseura ry:lle vuokrataan erillisillä maanvuokrasopimuksilla liitekartan mukainen n. 12.040 m2 suuruinen (vuokra-alue 1) tenniskenttien alue 30 vuodeksi ja liitekartan mukainen n. 2.750 m2 suuruinen (vuokra-alue 2) ns. vanhan skeittipuiston alue 10 vuodeksi seuraavin ehdoin:

 • Vuokra-alueen käyttötarkoitus on ulkoliikuntapalvelujen tuottaminen sekä harrastus- ja urheilutoimintaa varten.  
 • Vuokrasopimus on siirtokelpoinen. Mikäli vuokrasopimus siirretään muulle kuin yhdistystoimintaa harjoittavalle taholle, kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa vuokraa.
   

Alueen vuokratason määrittelyssä on otettu huomioon kaupungin aikaisemmat investoinnit alueelle sekä vastaavien liikunta-alueiden vuokraukset. Liitekartan mukaisen vuokra-alue 1 vuosivuokra on 1100 euroa/vuosi ja vuokra-alue 2 vuosivuokra on 500 euroa/vuosi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Antinpuiston alueelta vuokrataan erillisillä sopimuksilla liitekartan mukaiset alueet Rovaniemen Verkkopalloseura ry:lle seuraavin ehdoin:

 1. Liitekartan mukainen (vuokra-alue 1) n. 12.040 m2 suuruinen ns. tenniskenttien alue.
  • Alueen vuokra-aika on 1.6.2021 - 31.12.2050,
  • Alueen perusvuokra on 1100 €/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974.
 2. Liitekartan mukainen (vuokra-alue 2) n. 2.750 m2 suuruinen ns. vanhan skeittipuiston alue.
  • Alueen vuokra-aika 1.6.2021 - 31.12.2031.
  • Alueen perusvuokra on 500 €/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1974. 
 3. Alueet vuokrataan ulkoliikunta-, harrastus- ja urheilutoimintaa varten. Muu käyttötarkoitus alueilla on kielletty.
 4. Vuokrasopimus on vapaasti siirrettävissä kolmannelle osapuolelle (siirtokelpoinen). Mikäli vuokrasopimus siirretään muulle kuin yhdistystoimintaa harjoittavalle  osapuolelle, kaupunki pidättää itselleen oikeuden vuokran tarkistamiseen. 
 5. Muut ehdot ovat kaupungin yleisesti käyttämät sopimusehdot. 

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Puheenjohtaja esitti Sanna Karhun, Esko-Juhani Tennilän, Harri Rapon ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Evästyksenä valmisteluun vuokra-alue 1:n osalta vuokra-ajan tarkistaminen lyhyemmäksi ja alueen tarkemman kehittämissuunnitelman esittäminen aikatauluineen. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää skeittipuiston toiminnan turvaamisen joko Antinpuistossa tai vaihtoehtoisella sijainnilla harrastajien kanssa.  

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

Rovaniemen Verkkopalloseura ry; Liikuntapalvelut/Hämäläinen; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka, Martikainen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.