Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Ilmoitusasiat

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • nuorisovaltuuston 21.4.2021 kokouksen pöytäkirja
     

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen 28.4.2021 kokouksen esityslista julkiselta osaltaan. Esityslista on luettavissa osoitteessa: REDU 28.4.2021. Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti, puh. 0400 488 881.
     

Rovaniemen veljes-sairaskoti säätiö

  • tilinpäätös vuodelta 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Juhani Juuruspolvi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.09.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.