Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 163 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sekä kaupunginlakimies Miikka Ruokamo olivat poissa.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.