Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 177 Liukuvan työajan ohje

ROIDno-2020-3599

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Liukuvasta työajasta määrätään Kvtes:n III luvussa Työaika. Liukuva työaika mahdollistaa tehtävien hoitamisen joustavasti niin, että normaalit tehtävien määrien vaihtelut hoituvat viranhaltijan/työntekijän itsensä säätelemänä. Lisäksi liukuva työaika antaa viranhaltijalle/työntekijälle mahdollisuuden sovittaa normaalit liukuvan työajan sallimat työajan ja vapaa-ajan joustot itsenäisesti.

 

Laaditussa ohjeluonnoksessa keskeisimmät muutokset on tehty lukuun 4 (uuden ohjeen teksti kursiivilla):

Liukuvan työajan tasoittumisjakson pituus, saldorajat ja saldovapaan pitäminen kokonaisina päivinä

Liukuva työaika on tasoittamaton. Säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 40 tuntia (plus-saldo) ja alittua jatkuvasti enintään 10 tuntia (miinus-saldo).

Kertynyttä saldoa voidaan paikallisen sopimuksen mukaan pitää myös kokonaisina päivinä, jos saldo on vähintään (voimassa oleva ohje: +15 tuntia) +22 tuntia ja esimies antaa vapaan pitämiseen luvan. Saldo ei saa mennä miinukselle kyseisen poissaolon johdosta. Vapaata voidaan myöntää enintään yksi työpäivä kerrallaan ja enintään yksi työpäivä kuukaudessa.

Kokonaisen päivän kestävä saldovapaa haetaan työajanseurannan korjauslomakkeella kirjoittamalla ”muuta tiedoksi” – kenttään sana ”saldovapaa” ja päivämäärä(t) sekä liukuvan työajan saldo. Esimerkki: Saldovapaa 16.5 ja 18.5.

Esimiehen tulee seurata alaisensa henkilöstön työajanseurannan saldon kehittymistä suhteessa teetetyn työn määrään. Tämä ja ennakoitu työmäärän kehitys tulee huomioida, kun harkitaan vapaiden myöntämistä. Esimies voi harkintansa mukaan olla myös myöntämättä vapaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä liukuvan työajan ohjeen tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä totesi, että JUKO:n pääluottamusmies halunnee myös tähän liukuvan työajanohjeeseen kirjattavaksi kannanoton vastaavalla tavalla kuin edellisessä pykälässä.

Jukon pääluottamusmies Marko Bohm ilmoitti, että pöytäkirjaan tulee kirjata seuraava kannanotto:

Rovaniemen kaupungissa on käytössä liukuvan työajan ohje, joka on laadittu 1.6.2012. Sitä päivitettiin paikallisella sopimuksella 10.6.2015 mm. liukumarajojen kasvattamisella ja saldovapaan pitämisellä kokonaisina päivinä.

Esitämme, että ennen kuin  yhteistyötoimikunnan asialistalla 24.11.2020  §56 oleva liukuvan työajan ohje otetaan käyttöön siitä käydään paikalliset neuvottelut pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa.

Yhteistyötoimikunta päätti jättää asian pöydälle. Työnantaja käy pääsopijajärjestöjen kanssa liukuvan työajan ohjeesta neuvottelun ja ohje tuodaan seuraavaan yhteistyötoimikuntaan.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Liukuvasta työajasta määrätään Kvtes:n III luvussa (Työaika). Liukuva työaika mahdollistaa tehtävien hoitamisen joustavasti niin, että normaalit tehtävien määrien vaihtelut hoituvat viranhaltijan/työntekijän itsensä säätelemänä. Lisäksi liukuva työaika antaa viranhaltijalle/työntekijälle mahdollisuuden sovittaa normaalit liukuvan työajan sallimat työajan ja vapaa-ajan joustot itsenäisesti.

Laaditussa ohjeluonnoksessa keskeisimmät muutokset on tehty lukuun 4 (uuden ohjeen teksti kursiivilla):

Liukuvan työajan tasoittumisjakson pituus, saldorajat ja saldovapaan pitäminen kokonaisina päivinä

Liukuva työaika on tasoittamaton. Säännöllinen työaika voi ylittyä jatkuvasti enintään 40 tuntia (plus-saldo) ja alittua jatkuvasti enintään 10 tuntia (miinus-saldo).

Kertynyttä saldoa voidaan paikallisen sopimuksen mukaan pitää myös kokonaisina päivinä, jos saldo on vähintään (aiempi ohje: +15 tuntia) +22 tuntia ja esimies antaa vapaan pitämiseen luvan. Saldo ei saa mennä miinukselle kyseisen poissaolon johdosta. Vapaata voidaan myöntää enintään kolme työpäivää kerrallaan kuukaudessa ja yhteensä enintään kymmenen työpäivää vuodessa. Saldovapaiden pitäminen ei saa aiheuttaa työntekijälle eikä lähityöyhteisölle ylimääräistä työkuormaa.

Kokonaisen päivän kestävä saldovapaa haetaan työajanseurannan korjauslomakkeella kirjoittamalla ”muuta tiedoksi” – kenttään sana ”saldovapaa” ja päivämäärä(t) sekä liukuvan työajan saldo. Esimerkki: Saldovapaa 16.5 ja 18.5.

Esimiehen tulee seurata alaisensa henkilöstön työajanseurannan saldon kehittymistä suhteessa teetetyn työn määrään. Tämä ja ennakoitu työmäärän kehitys tulee huomioida, kun harkitaan vapaiden myöntämistä. Esimies voi harkintansa mukaan olla myös myöntämättä vapaan.

Lisäksi lukuun 5 on tehty keskeinen muutos. Iltapäiväliukuman aikaväli olisi aiemman klo 15-18 asemasta klo 14-18.

Asiasta on käyty yksimielisenä päättynyt paikallisneuvottelu 23.3.2021. Voimassa olevan ohjeen soveltaminen päättyisi suunnitelman mukaan 31.7.2021 ja uuden ohjeen soveltaminen alkaisi 1.8.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liukuvan työajan ohjeen. Ohje tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

-