Kaupunginhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 166 Määräalan ostaminen tilasta 698-401-7-149, Uusi-Keskikorva

ROIDno-2021-1568

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilan Uusi-Keskikorva, 698-401-7-149 omistajien kanssa neuvoteltu n. 12,7 ha suuruisen määräalan myymisestä Pöykkölän alueelta kaupungille oheisen liitekartan mukaisesti. Tila sijaitsee alueella, jossa maanomistus on pääosin Rovaniemen kaupungilla. Alue on Maapoliittisen ohjelman mukaisesti tarkoituksenmukaista hankkia kaupungin omistukseen, jotta Pöykkölän uusien pientaloalueiden kaavoittaminen voidaan käynnistää. Neuvotteluissa on sovittu kauppahinnaksi 115.900 euroa. Kauppahinta muodostuu kaupungin käyttämän raakamaan hinnan sekä alueesta tehdyn metsätalousarvion mukaisen puuston arvon perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki ostaa n. 12,7 ha suuruisen määräalan oheisen liitekartan mukaisesti tilasta 698-401-7-149, Uusi-Keskikorva 115.900 euron kauppahinnalla.

Määräala ostetaan vapaana kaikista velka- ym vastaavista rasitteista. Kaupunki maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset, kaupanvahvistajan palkkion sekä lainhuutokulut. Muut kaupan ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanomistaja, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Martikainen, Björkbacka, Kaavoitus/Pyhäjärvi